În curs de procesare...

Asigurari

 

Dintotdeauna oamenii si-au dorit ca mediul din jurul lor sa fie unul ce ofera siguranta. Adesea, simtim nevoia sa detinem controlul asupra lucrurilor din jurul nostru.

Pe parcursul vietii intalnim evenimente care pot afecta integritatea persoanelor si bunurilor importante pentru noi. Sunt aspecte ale vietii noastre ce nu pot fi controlate cum ar fi problemele cu sanatatea, riscuri privind activitatea profesionala, calamitati naturale, prejudicii produse in urma unor accidente auto etc. Mass-media ne aminteste zilnic de astfel de evenimente.

Ca o reactie la potentialele riscuri, este important sa transferam responsabilitatea despagubirii asupra societatilor de asigurare specializate. Acestea ofera servicii de asigurare specializate pe diferite clase de riscuri.

Pentru a beneficia de siguranta oferita de produsele de asigurare este important sa intelegem conceptul si elementele din care contractul de asigurare este compus.

Asigurarea este un proces social-economic ce are la baza un acord de vointa scris, numit contract de asigurare, intre o persoana juridica, numita asigurator si o persoana fizica sau juridica, numita asigurat, care prin plata unei sume de bani, numita prima de asigurare, va ceda asiguratorului o clasa de riscuri posibile, urmand ca in cazul producerii unui prejudiciu, persoana asigurata sau beneficiarul politei sa fie despagubita de asigurator .

Astfel, produsele de asigurare presupun servicii de protectie financiara pentru pierderi cauzate de o gama variata de riscuri, independente de vointa partilor.

Coasigurarea este o forma de protectie , cu acelas scop economic ca si asigurarea in sine, ce se practica in situatiile in care valoarea bunului asigurat presupune o raspundere mai mare din partea societatii de asigurare. Practic, coasigurarea este o dispersie a raspunderii, catre mai multe societati de asigurare, o forma de transfer al riscului catre mai multe companii ce ofera servicii de asigurare pana la acoperirea in proportie de 100% din valoarea riscului.

Procesul de reasigurare deriva din existenta unor riscuri mari ce pot produce prejudicii ample ce nu pot fi acoperite de o singura companie de asigurare. Practic societatea de asigurare ce a incheiat polita de asigurare, consimte sa cedeze o anumita parte a riscului in schimbul platii unei prime de reasigurare, urmand ca in cazul producerii riscului asigurat societatea reasiguratoarea sa contribuie la acoperirea prejudiciului.

Contractul de asigurare este documentul juridic ce stabileste raporturile juridice dintre parti. Acesta cuprinde: conditiile de asigurare, oferta si polita propriu zisa.

Asiguratorul este reprezentat de compania de asigurare, persoana juridica, care va plati suma asigurata in eventualitatea producerii riscului asigurat, in schimbul incasarii primei de asigurare, conform contractului.

Asiguratul este persoana fizica sau juridica ce plateste prima de asigurare cu scopul obtinerii unor servicii de protectie financiara din partea societatii de asigurare.

Beneficiarul asigurarii este persoana, specificata in contractul de asigurare, in masura se beneficieze de despagubirea survenita in urma aparitiei riscului asigurat. Acesta poate fi o terta persoana sau chiar contractantul.

Contractantul este acea persoana fizica sau juridica ce incheia o polita de asigurare ce plateste prima de asigurare, fara a detine neeaparat calitatea de beneficiar.

Riscul asigurat este evenimentul, mentionat in polita de asigurare, generator de prejudicii, a carui existanta are drept consecinta obligarea societatii de asigurare la plata unor sume de bani, conform contractului.

O actiune generatoare de prejudicii va fi numita risc asigurat daca :

  • are caracter arbitrar;

  • este inregistrata in evidentele statistice;

  • este posibila;

  • nu depinde de vointa partilor;

Evaluarea in vederea asigurarii este procesul prin care se stabileste valoarea bunurilor ce vor fi protejate de polita de asigurare. Se va tine cont de valoarea reala a bunurilor.

Suma asigurata este valoarea precizata in contractul de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii riscului asigurat. Ea reprezinta baza de la care se porneste spre calcularea primei de asigurare si reprezinta limita maxima de despagubire pe care o va suporta societatea de asigurare. Trebuie mentionat faptul ca suma asigurata nu poate fi niciodata mai mare decat valoarea la care bunul a fost evaluat in vederea asigurarii. Suma asigurata se va calcula in cazul bunurilor, in functie de valoarea obiectului si de riscurile la care este supus, iar in cazul politelor de viata si sanatate se vor lua in calcul diversi factori precum starea de sanatate a asiguratului, riscurile la care este supus, varsta etc.

Prima de asigurare este obligatia de plata a asiguratului catre asigurator in cazul incheierii unei polite de asigurare, in urma careia, riscul asigurat este preluat de societatea de asigurare. Practic, este costul serviciului oferit de catre compania de asigurare.

Din aceasta suma de bani, asiguratorul isi constituie fondul de garantare din care ulterior va oferi despagubiri conform contractului, isi acopera cheltuielile privind formarea si gestionarea fondului de garantare si alcatuieste alte depozite conform legii.

Ea se poate achita atat in rate cat si integral, in functie de specificul fiecarui produs de asigurare in parte.

Valabilitatea asigurarii este acea perioada de timp in care prevederile contractului sunt in vigoare. Ea este specificata in contractul de asigurare.

Paguba/ Dauna reprezinta materializarea in bani a prejudiciului produs bunului asigurat ca urmare a producerii riscului asigurat specificat in polita de asigurare. Ea poate fi totala atunci cand costurile de reparare al bunului depasesc 85% din valoarea sa sau partiala atunci cand bunul avariat poate fi reconditionat.

Despagubirea este suma de bani pe care asiguratorul se obliga sa o plateasca in cazul producerii evenimentului asigurat. In stabiliarea sumei datorate de compania de asigurare se vor urmari principiile de raspundere al asiguratorului aplicat in cazul acoperirii prejudiciului. Valoarea maxima ce poate fi atinsa de despagubire este cea a sumei asigurate.

Asigurarea obligatorie este o forma de asigurare introdusa, in general, din motive de ordin social-economic. De-a lungul timpului s-a constatat ca un numar foarte mare de persoane poate fi afectat de un anumit risc ce poate avea drept consecinta prejudicii extrem mari aferente bunurilor detinute. Asigurarea obligatorie are la baza interesele societatii in ansamblu si este stabilita prin reglementari legale.

In acest context, in tara noastra sunt obligatorii mai multe forme de asigurare:

  • pentru propietarii de locuinte - Asigurarea de Locuinta - conform legii 260/2008

  • pentru propietarii de vehicule aflate in circulatie – Asigurarea de Raspundere Civila Auto - conform legii 136/1995

  • pentru a activa in anumite domenii – in cazul medicilor, asistentelor medicale etc.

Asigurarea facultativa este forma de protectie flexibila, o expresie de vointa a partilor, ce deriva din nevoia de protectie a asiguratului. Acest produs raspunde mult mai bine intereselor si necesitatilor asiguratului.

Ca o concluzie, scopul asigurarilor este de a oferi un sprijin in cazul unui eveniment neplacut ce se soldeaza cu prejudicii de orice forma. Mai exact, asigurarile sunt o investitie in siguranta personala si a elementelor importante din viata noastra. Cu totii ne dorim o garantie ca viitorul nostru va fi lipsit de griji. Singurul mod prin care vom fi protejati de riscurile la care suntem suspusi zi de zi este sa apelam la produsele de asigurare pentru ca aceste evenimente sa nu ne surprinda.